Wednesday, 20 January 2010

విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తరము

ఇతి శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళిః పూజాం కరిష్యే
ఓం గజాననాయ నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం విఘ్నారాజాయ నమః
ఓం వినాయకాయ నమః
ఓం ద్త్వెమాతురాయ నమః
ఓం ద్విముఖాయ నమః
ఓం ప్రముఖాయ నమః
ఓం సుముఖాయ నమః
ఓం కృతినే నమః
ఓం సుప్రదీపాయ నమః
ఓం సుఖ నిధయే నమః
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః
ఓం సురారిఘ్నాయ నమః
ఓం మహగణపతయే నమః
ఓం మాన్యాయ నమః
ఓం మహా కాలాయ నమః
ఓం మహా బలాయ నమః
ఓం హేరంబాయ నమః
ఓం లంబ జఠరాయ నమః
ఓం హ్రస్వ గ్రీవాయ నమః
ఓం మంగళ స్వరూపాయ నమః
ఓం ప్రమదాయ నమః
ఓం ప్రధమాయ నమః
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః
ఓం విఘ్న కర్త్రే నమః
ఓం విఘ్న హంత్రే నమః
ఓం విశ్వ నేత్రే నమః
ఓం విరాట్పతయే నమః
ఓం శ్రీపతయే నమః
ఓం ప్రాకృతయే నమః
ఓం శృంగారిణే నమః
ఓం అశ్రిత వత్సలాయ నమః
ఓం శివప్రియాయ నమః
ఓం శీఘ్రకారిణే నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం భవాయ నమః
ఓం బలోత్ధితాయ నమః
ఓం భవాత్మజాయ నమః
ఓం పురణా పురుషాయ నమః
ఓం పూష్ణే నమః
ఓం మంత్రకృతే నమః
ఓం చామీకర ప్రభాయ నమః
ఓం సర్వాయ నమః
ఓం సర్వోపన్యాసాయ నమః
ఓం సర్వ కర్త్రే నమః
ఓం సర్వ సిధ్ధిప్రదాయ నమః
ఓం సర్వ సిద్ధయే నమః
ఓం సర్వోపన్యాసాయ నమః
ఓం పార్వతీ నందనాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం కుమార గురవే నమః
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః
ఓం కుంజరాసుర భంజనాయ నమః
ఓం ప్రమోదాయ నమః
ఓం మోదకప్రియాయ నమః
ఓం కాంతిమతే నమః
ఓం కామినే నమః
ఓం కపిత్ధ పనస ప్రియాయ నమః
ఓం మహోవరాయ నమః
ఓం మదోత్కటాయ నమః
ఓం మహోవీరాయ నమః
ఓం మంత్రిణే నమః
ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః
ఓం భక్త జీవితాయ నమః
ఓం జిత మన్మధాయ నమః
ఓం ఐశ్వర్య కారణాయ నమః
ఓం జయినే నమః
ఓం యక్షకిన్నెర సేవితాయ నమః
ఓం గంగా సుతాయ నమః
ఓం గణాధీశాయ నమః
ఓం గంభీర నినదాయ నమః
ఓం వటవే నమః
ఓం అభీష్ట వరదాయినే నమః
ఓం జ్యోతిషే పుష్కరోక్షిప్తనే నమః
ఓం అగ్ర గణ్యాయ నమః
ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః
ఓం అగ్ర గామినే నమః
ఓం భక్త నిధయే నమః
ఓం భవ గమ్యాయ నమః
ఓం మంగళ ప్రదాయ నమః
ఓం అవ్వక్తాయ నమః
ఓం అప్రాకృత పరాక్రమాయ నమః
ఓం సత్య ధర్మిణే నమః
ఓం సఖ్త్యే నమః
ఓం సరసాంబు నిధియే నమః
ఓం మహేశాయ నమః
ఓం దివ్యాంగాయ నమః
ఓం మనికింకిణీ మేఖాలాయ నమః
ఓం సమస్త దేవతా మూర్తయే నమః
ఓం బ్రహ్మ చారిణే నమః
ఓం బ్రహ్మ రూపిణే నమః
ఓం బ్రహ్మ విద్యాధరాయ నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం సహిష్ణవే నమః
ఓం సతతోత్ధితాయ నమః
ఓం విఘాత కారిణే నమః
ఓం విశ్వదృశే నమః
ఓం విశ్వరక్షాకృతే నమః
ఓం కళ్యాణ గురవే నమః
ఓం ఉన్మత్త వేశాయ నమః
ఓం పరజితే నమః
ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమః
ఓం సర్త్వెశ్వర్య ప్రదాయ నమః
ఓం ఆక్రన్ చిద చిత్ప్రభవే నమః
ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః
నానా విధ పరిమల పత్ర పూష్పాక్షల్తెః పూజాం సమర్పయామి

No comments:

Post a Comment